Custom Search

 

 มนุษย์เงินเดือน " อาชีพนี้ดีอย่างไร ? ..

• ได้รับรายได้แน่นอนเท่ากันทุกเดือน


• ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยไม่ต้องลงทุนเอง


• มีสังคมกว้าง ทันโลกทันเหตุการณ์


• มีสวัสดิการดีกว่าคนทำกิจการส่วนตัว


• ไม่มีล้มละลาย


• ทำงานเพียงหน้าที่ที่รับผิดชอบ


• เบื่อเมื่อไร เปลี่ยนได้ทันที


• มีวันหยุดเยอะ


จงภูมิใจกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ มีอยู่ ได้อยู่มากกว่าถามหาสิ่งที่ยังไม่เป็น ยังไม่มี หรือยังไม่ได้ข้อคิดสำหรับชีวิตการเป็นลูกจ้าง


• ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่างถ่องแท้


• ต้องปรับ อารมณ์ ให้เข้ากับบทบาทของงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย


• ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ตลอดเวลา


• ต้องคิดว่า " ทุกครั้งที่ทำ เต็มที่ เราได้มากกว่าองค์กร "


• ต้องมี จรรยาบรรณ


• ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตัวนำ เพราะจะทำให้บทบาทการแสดงเปลี่ยนไป

มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ ควรจะปรับตัวอย่างไร ?


• เปิดการทักทายกับทุกคน


• จดจำบุคคลสำคัญในองค์กรให้ได้


• เรียนลัดจากคนเก่าและเอกสาร


• อย่าคบคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว


• ฟังและถามให้มากกว่าพูด


• เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก


• เข้าร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด


• อย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นในเชิงลบเทคนิคการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นบวก


• คิดเข้าข้างตัวเอง


• คบเพื่อนคิด บวก


• คิดถึงสิ่ง ที่แย่กว่า


• คิดว่าโอกาสที่มีคุณค่าคือจุดเล็กๆ ที่คนทั่วไปมองข้าม


สรุป : การคิดบวกถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนที่อยากจะเป็น " มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ " คนคิดลบเปรียบเสมือนถังขยะที่เก็บแต่สิ่ง ที่ไร้ค่าในขณะที่ … คนคิดบวกเปรียบเสมือนคลังสมบัติที่เก็บแต่สิ่งที่ล้ำค่า จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือน

 
เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือ


* ทำมาก...ได้ประสบการณ์มาก


* ทำมาก... ได้สร้างผลงานให้ปรากฏ


* ทำมาก … มีโอกาสเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรมาก


* ทำมาก... สบายในภายหลังเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ


ความก้าวหน้าในอาชีพของ " มนุษย์เงินเดือน " มักจะถูกกำหนดโดยองค์กร หรือเรียกว่าระบบ " เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ " การเติบโตในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง คือ


1. ปัจจัยภายใน คือ ความพร้อม ของตัวเราเอง


2. ปัจจัยภายนอก คือสถานการณ์ที่เอื้อหรือไม่เอื้อต่อการเติบโตคนที่มีแผนที่เดินทางย่อมไปถึงเป้าหมายได้ ดีกว่าและเร็วกว่า คนที่ไม่มีแผนที่นำทางอย่างแน่นอนเทคนิคการพัฒนา " ลูกน้อง " ให้เป็น " หัวหน้า "


• ฝึกให้ลูกน้องคิดแทนหัวหน้า ก่อน ที่หัวหน้าจะคิดทำ


• ให้ โอกาส ลูกน้องได้เป็นหัวหน้า ( โดยการมอบหมายงานให้ทำ)


• ร่วมกับลูกน้องกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ


• พัฒนาลูกน้องตามความ ถนัดและเหมาะสมเทคนิคการทำงานกับผู้บริหารหัวก้าวหน้า


• ป้อนข้อมูล ใหม่ๆ ให้ผู้บริหารได้มีโอกาสเลือก


• คิดและเตรียมสิ่งใหม่ๆ ไว้ ล่วงหน้า


• อย่าเสี่ยง !! เถียง กับผู้บริหารในขณะที่กำลังร้อนวิชา


• จงลอง ทำเองก่อน และค่อยใช้คนนอกมาช่วยการบริหารชีวิตในระหว่างเดินทางอยู่บนถนน สายอาชีพลูกจ้าง


• มองไปข้างหน้าให้มากกว่ายึดอยู่กับอดีตและติดอยู่กับปัจจุบัน


• คิดเสียว่าไม่มีใครอยู่กับเราตลอดชีวิต


• ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรในที่ทำงาน


• ทุกคนเป็นคนดี แต่เส้นทางเดินอาจจะทับกันบ้าง


• คิดว่าเราเพิ่งรู้จักทุกคนในทุกวันความเจ็บปวดช่วยสร้างคุณค่าของการมีชีวิตเป็นปกติฉันใดการ ขัดแย้ง กันบ้าง จะช่วยสร้างคุณค่าของความ สัมพันธ์ ที่ดีต่อกันฉันนั้นลด ละ เลิก ค่านิยม " ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง "สาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่านิยม " ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง " เกิดขึ้นมากในสังคมไทย มีอยู่ 2 ประการ คือ


1. คนไทยชอบเห่อ หรืออยาก


2. ผู้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้หรือขายสินค้าออกโฆษณาล่อใจเหลือเกิน ( เจอโฆษณาแบบนี้ ร้อยทั้งร้อยก็ไม่รอด จอดป้ายเงินผ่อนทุกราย)ข้อควรพิจารณาก่อนจะผ่อนอะไร• สิ่งที่ผ่อนเป็นภาระหรือการลงทุน


• จำเป็นต่อชีวิตหรือไม่


• มีเงินพอหรือไม่การวางแผนการเก็บเงิน**** เทคนิคง่ายๆ คือ " หลัก 3 บัญชี " โดยให้เปิดบัญชี 3 บัญชี ดังนี้ ****บัญชีที่ 1 คือบัญชีที่เงินเดือนเข้าไว้กดเอทีเอ็มสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน


บัญชีที่ 2 คือบัญชีเงินออมเพื่อฉุกเฉิน เร่งด่วน(อาจจะเป็นออมทรัพย์ก็ได้)


บัญชีที่ 3 คือบัญชีเงินออมเพื่อออกจากงานหรือออมเพื่ออนาคตไม่มีความทุกข์ใดจะหนักและหนาเท่ากับการผ่อนหนี้ที่ก่อขึ้นมาจากความโลภและไม่ประมาณตนเองจรรยาบรรณประจำตำแหน่งมนุษย์เงินเดือน• จงตระหนักว่า บทบาทและหน้าที่ ของเราคืออะไร


• จงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ


• จงคิดว่ามลทินในชีวิตไม่มีน้ำยาอะไรลบออกได้


• จงคิดว่าถ้า บริษัทเป็นของเรา เราจะทำหรือไม่


• จงชมตัวเองทุกครั้งที่รักษาจรรยาบรรณไว้ได้


• จงสอนตัวเองโดยผ่านการสอนคนอื่น


• อย่าเห็นแก่ประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อย


• อย่าทำเพราะคนอื่นเขาทำกัน


• อย่าคิดว่าทำแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุข• การ รักงาน ที่ทำอยู่ คือประตูสู่การทำงานที่เรารัก


• เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความ ท้าทาย


• อย่าเปิดช่องว่างให้ความเบื่อเข้ามาแทรก


• อย่า ระบายอารมณ์ ลงที่งานและคนอื่นแบ่งหัวใจให้เรื่องสำคัญก่อนความสุขในการทำงานไม่ต้องหาจากที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราเองรายการอาหารประจำวันเช้า : กาแฟ ขนมปัง มาม่า น้ำผลไม้ 10+5+5+10 = 30 บาท


กลางวัน : ข้าวผัดกระเพราไข่ดาว ผลไม้ น้ำดื่ม 30+10+5 = 45 บาท


เย็น : ข้าวไข่เจียวหมูสับ แกงจืด 15+20 = 35 บาท


ค่าใช้จ่ายประจำวันเบ็ดเตล็ด = 60 บาทรวมค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งวันเท่ากับ 30+45+35+60 = 170 บาทจำนวนวันทั้งหมด ตั้งแต่อายุ 56 ( หลังเกษียณ) ถึง 80=25 ปีคูณ 365 วัน = 9,125 วัน


ดังนั้นเงินที่จำเป็น ต้องใช้เพื่อประทังชีวิตอยู่ขั้นต่ำเท่ากับ 9,125 คูณ 170 = 1,551,250 บาท เงินจำนวนนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่สำคัญอื่นๆ เช่น ค่ารถ ค่าซ่อมรถ ค่าผ่อนบ้าน ค่าซ่อมบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื้อผ้า ฯลฯ และที่สำคัญที่สุดคือ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับตัวเอง

Comment

Comment:

Tweet